2024 40 jaar IRMM

08-04-2024

Op 7 april vond de 40ste editie van onze eigen ruilbeurs plaats - een heus jubileum dus !

Het begon allemaal begonnen in de jaren 70 van de vorige eeuw. De voorzitter van de Stichting GEA was in die tijd de geoloog dr. Moorer. Hij had in Amerika kennis gemaakt met micromineralogie. Terwijl die hobby hier nog nauwelijks bekend was, had die in Amerika al jaren voet aan de grond. Dr. Moorer introduceerde het verzamelen en bestuderen van micromineralen in Nederland en België.

In korte tijd ontstonden er in Nederland een tiental groepen binnen de Stichting GEA (tegenwoordig LVGA), die binnen de kortste keren een ware revolutie teweegbrachten. Alles moest toen nog opgezet en ontdekt worden, en de aanschaf van een stereomicroscoop was niet voor iedereen weggelegd. Maar tezelfder tijd beleefde de studie van de micromineralen op het hele Europese continent een raketstart.

Na een eerste kennismaking met een heuse ruilbeurs voor micromineralen in Duitsland werd onder voortvarend toezicht van onze toenmalige kringvoorzitter Frits Doornekamp, in 1981 de allereerste ruilbeurs voor micromineralen opgezet in Geleen. Frits was niet alleen een ingenieur bij DSM, maar ook een overtuigd socialist. Hij vond dat er nooit met de geldbuidel mocht worden gezwaaid, en dat alleen ruilen toegestaan mocht zijn. En dat uitgangspunt is tot op heden met strakke hand gehandhaafd.

Het plezier om jaarlijks met een aantal gelijkgezinde verzamelaars uit Europa een ruilbeurs te mogen beleven was vanaf het begin fantastisch. In een tijd waarin wij nog niet konden beschikken over internet, was het een ideale gelegenheid om persoonlijke contacten te leggen met mensen uit niet alleen Nederland, maar ook uit Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg. Het gevolg van dat alles was dat we steeds meer door heel Europa en verder gingen reizen op zoek naar de begeerde mineralen, en dat de invloed van ons als amateurs een steeds grotere rol is gaan spelen binnen het vakgebied mineralogie.

Er zijn nu bijna 6000 verschillende mineralen bekend, maar daarvan zijn er minder dan duizend zichtbaar met het blote oog. De rest kan alleen worden waargenomen door gebruik te maken van een stereomicroscoop. Bijna alle mineralen die de laatste decennia zijn ontdekt, behoren tot deze microkosmos en werden en worden ook bijna allemaal ontdekt door geestdriftige amateur-verzamelaars. Een gegeven waar we zeker trots op mogen zijn !

Vandaag mochten wij voor de eerste keer gebruik maken van de aula van de Muziekschool van Beek. Vandaag begonnen wij ook aan een nieuw hoofdstuk door voor het eerst ook zanden te ruilen. Zanden die geologisch gezien een uitermate belangrijke rol spelen. En behalve dat we als ruilbeurs een jubileum vierden, hadden we ook een viertal jubilarissen in ons midden: mw. To Paulssen was dit jaar 25 jaar lid, dhr. Jacques Liska 30 jaar en dhrn. Jacques Feijen en Ger Wishaupt zelfs 40 jaar. Speciaal voor de gelegenheid werd de beurs opgeluisterd door de aanwezigheid van onze burgemeester mw. Christine van Basten, die zich zeer enthousiast toonde en onze vier jubilarissen in het zonnetje zette ! 

Al met al een zeer geslaagde dag, met veel ruilactiviteiten, en, belangrijker nog, een dag van vriendschap met mensen uit verschillende landen en culturen !